خانه /   اخبار /   تیم پانکریشن کشورمان که توسط محمدجواد کایدگپ، زینب کردستانی و عاطفه سلگی موفق به کسب سه مدال برنز در رقابت های کامبت گیمز ریاض ۲۰۲۳ گردید لحظاتی پیش وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) شد.
تیم پانکریشن کشورمان که توسط محمدجواد کایدگپ، زینب کردستانی و عاطفه سلگی موفق به کسب سه مدال برنز در رقابت های کامبت گیمز ریاض ۲۰۲۳ گردید لحظاتی پیش وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) شد.
تیم پانکریشن کشورمان که توسط محمدجواد کایدگپ، زینب کردستانی و عاطفه سلگی موفق به کسب سه مدال برنز در رقابت های کامبت گیمز ریاض ۲۰۲۳ گردید لحظاتی پیش وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) شد.
تیم پانکریشن کشورمان که توسط محمدجواد کایدگپ، زینب کردستانی و عاطفه سلگی موفق به کسب سه مدال برنز در رقابت های کامبت گیمز ریاض ۲۰۲۳ گردید لحظاتی پیش وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) شد.
۱۴۰۲/۰۸/۰۵  |   ۱۴:۴۲:۵۵