خانه /   اخبار /   برگزاری دوره های فنی،دان و داوری MMA در زنجان
برگزاری دوره های فنی،دان و داوری MMA در زنجان
برگزاری دوره های فنی،دان  و داوری MMA  در زنجان
برگزاری دوره های فنی،دان و داوری MMA در زنجان
۱۴۰۱/۱۱/۰۸  |   ۱۰:۱۴:۴۵

دوره دان یک ، کارورزی درجه ۳ و داوری درجه ۳ انجمن MMA در استان زنجان برگزار شد.

اولین دوره ی مربیگری عملی (کارورزی ) درجه ۳ ، داوری درجه ی ۳ و دان یک انجمن هنرهای رزمی ترکیبی MMA ایران در روز جمعه ، ۷ بهمن ماه سال جاری با مجوز فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی در شهر زنجان برگزار گردید.

در این دوره که در سالن شهید محمد مهدی کریمی هیات ورزشهای رزمی استان زنجان برگزار گردید ۴۵ نفر از ورزشکاران رزمی استان تحت آموزش سعید احمدی به عنوان مدرس انجمن MMA ایران پس از گذراندن دوره و آزمونهای مربوط موفق به طی دوره های مذکور گردیدند.

ممتحنین دوره ، حسین بهتری رییس و مهدی خدادادی دبیر انجمن ام ام ای استان زنجان بودند.

این دوره با نظارت آقای دکتر اسماعیل کریمی رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی به عنوان ناظر فدراسیون برگزار گردید.