خانه /   اطلاعیه ها /   عمومی
اطلاعیه ها
ردیفعنوانزمان اطلاعیهفایل ضمیمه
۱ فایل سوالات مربوط به مسابقه فرهنگی ماه رمضان ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۲۲:۵۲:۰۵
۲ آئین نامه دستورالعمل تشکیل کمیسیونهای ورزشکاران، مربیان و داوران فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۲۲:۱۸:۲۵
۳ دستورالعمل کمیسیون داوران فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۴:۲۲:۳۲
۴ دستورالعمل کمیسیون مربیان فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۴:۲۲:۰۸
۵ دستورالعمل کمیسیون ورزشکاران فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۴:۲۱:۳۶
۶ لیست اسامی افراد برای تصحیح آدرس محل سکونت ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۰۹:۲۱:۱۵
۷ جدیدترین نکات و دانستنی های ضروری مقررات مبارزه با دوپینگ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ۱۰:۴۹:۳۴
۸ تمامی احکام تنها در صورت صدور از سوی فدراسیون معتبر است ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۱:۱۴:۲۵